Szolgáltatás - Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 
Az intézmény szolgáltatásai:


Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő idős, gondozásra szoruló egyének részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és módját az egyénegészségi, szociális és pszichés állapota határozza meg. Mindezt az egyén szabadságának érvényre juttatásával kívánjuk elérni.


a.) Alapszolgáltatás:

Egészségügyi ellátás:
Háziorvos és pszichiáter szakorvos heti 6 óráben rendel az intézményben
szükség szerint biztosítjuk a szakorvoshoz, illetve kórházi kezeléshez jutást
24 órás ápolói felügyelet
Individuális ápolás

Gyógyszerellátás:
- Az alaplistába tartozó gyógyszereket ingyen biztosítjuk.

Mentálhigiénés ellátás:

Személyre szabott bánásmód, konfliktuskezelés, egyéni és csoportos beszélgetés, szabadidő kultúrált eltöltése, családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásában segítség, helyi közösségek kialakulásában segítség.

Foglalkoztatás:

Az életkornak egészségi állapotnak és érdeklődési körnek megfelelő hasznos elfoglaltság biztosítása.
Aktivitást segítő fizikai tevékenység: torna, levegőztetés stb.
Szellemi, szórakoztató tevékenység: Internet használat, felolvasás, rádió, televízió, kártya, társasjáték, zenehallgatás, vetélkedők, stb.
Kulturális tevékenység: színház, mozi, kirándulás
Terápiás és képességfejlesztő foglalkozás

Étkezés:

Napi háromszori étkezés, szükség esetén diéta

Ruházat, textília:

Amennyiben szükséges az intézmény biztosítja. Mosás, vasalás, javítás az intézmény feladata.

Lakhatás:

Fűtés, világítás, hideg-melegvíz szolgáltatás.

Fodrász:

Havi egyszeri hajvágás és szükség szerinti heti kétszer borotválás.

Hitéltet gyakorlása
Az intézmény kápolnájá:ban rendszeres istentiszteleten vehetnek részt lakóink.

Büfé
Könyvtár


b.) Alapszolgáltatáson felül:
Fodrász, Kirándulás, Pedikűr, Klímaberendezés, Internek és/vagy kábel tv szobában.

A szolgáltatás igénybevétele:
A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. (letölthető itt pdf formátumban, vagy a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai osztályán)
A kitöltött és aláírt kérelem beérkezés után az intézmény munkatársa Előgondozást végez, melynek célja a kérelmező egészségi állapotáról és szociális helyzetéről tájékozódás, valamint a gondozási szükséglet megállapítása, a beköltözés részleteinek megbeszélése, illetve Házirend és a Megállapodás tervezetének átadása.

A kérelmező felvehető idősek otthonában, ha napi gondozási szükséglete több mint 4 óra, és amint egészségi állapotának megfelelő üres férőhely áll rendelkezésre. Felvétel csak 3 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő és negatív széklet eredmény birtokában lehetséges.
Ha a kérelmező gondozási szükséglete nem éri el a napi 4 órát, akkor alapellátásban (étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) gondozható.


Térítési díj


Az intézmény térítési díjat a fenntartó határozza meg, melynek alapja a szolgáltatás előző évi kiadásai és tárgyévi állami normatíva különbözete.
Ha az ellátásra jogosult nem képes az intézményi térítési díjat megfizetni, akkor a kiegészítés történhet:
Fizetésre köteles (házastárs, élettárs, egyeneságbeli hozzátartozó) és képes hozzátartozó (amennyiben a térítési díj megfizetési után az egy főre eső jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 2 és félszeresét)
Ingatlanfedezet (a saját tulajdonú ingatlant jelzáloggal terheli a fenntartó, ha annak értéke meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj harmincszorosát.)
Tartásra kötelezett
Szerződésben vállalja hozzátartozó
Fenntartó önkormányzat támogatásával.

Intézményi térítési díj 2019. március 01-től
108.800.-  Ft/hó

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz